Prehistory

Thracians

Roman Eges

Middle Ages

Churches
 
go back to the map

Раннохристиянската базилика край село Лютиброд / Раннохристиянската църква край село Очин дол / Църквата "Св.Никола" в село Царевец / Църквата "Св.Никола" в село Долна Кремена/ Църквата "Св.Никола" в село Горна Кремена / Църквата "Св.Димитър" в село Горна Бешовица/ Средновековната църква край село Лютиброд / Черепишкият манастир

Раннохристиянската базилика край село Лютиброд

В покрайнините на село Люти брод се пазят останките на един от най-ранните християнски паметници в региона. Това са основите на огромна базилика, строена в първите векове от приемането на Християнството за официална религия - V век. Тази сграда впечатлява със своето разположение в сърцето на планината и с богатството на своята украса.

Във вътрешността на базиликата могат да бъдат видени останки от нейната подова настилка, части от олтарната преграда, части от колонадата. Красотата и изяществото на изпълнение на тези архитектурни останки ни пренасят във времето, когато Балканските земи се превръщат от отдалечена провинция на Римската империя в център на новосъздадената византийска държава.

и още....F.Kanitz 18882
нагоре

Българско Археологическо Сдружение